Domowy Kościół 

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

 

Założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

 

 

DK zwraca szczególną uwagę na DUCHOWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

 

 

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 

- życia Słowem Bożym

- życia modlitwą

- życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego

- dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi

- postawy służby we wspólnocie Kościoła

 

 

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne:

 

- codzienna modlitwa osobista

- regularne spotkanie ze Słowem Bożym

- codzienna modlitwa małżeńska

- codzienna modlitwa rodzinna

- comiesięczny dialog małżeński

- systematyczna praca nad sobą

- uczestnictwo przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych

 

 

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Krąg

 

Krąg tworzy 4-7 małżeństw. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest duchowa pomoc księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego.

 

Jeśli chcecie...

 

- umacniać swoją wiarę

- pielęgnować miłość małżeńską

- nauczyć się rozwiązywania konfliktów

- nawiązać głębszy kontakt z dziećmi

- doświadczyć życia we wspólnocie

 

Zapraszamy!

Parą odpowiedzialną za naszą wspólnotę są Urszula i Mirosław Borek (telefon: +48 502 861 800).

 

Uczestniczymy również w czynny sposób w życiu parafii. Miedzy innymi organizujemy i współprowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne, przygotowujemy Grób Pański na Triduum Paschalne, jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie jednego z ołtarzy na Boże Ciało, w czasie różnych uroczystości niesiemy baldachim, czytamy Słowo Boże w czasie mszy świętej niedzielnej o 10.15, od paru lat pomagamy przy organizowaniu wigilii dla ubogich i seniorów w naszej parafii. Jesteśmy tam gdzie jest potrzeba służby.

 

Wszystkich chętnych dowiedzieć się czegoś więcej, bądź pragnących wstąpić do naszej wspólnoty prosimy o kontakt z wyżej podanymi osobami.

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Polecany strony:

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE W BIELSKU

© Copyright Parafia Leszczyny. Wszelkie prawa zastrzeżone

Parafia Chrystusa Króla w Leszczynach