Biblioteka Parafialna 

„Biblioteka jest instytucją, która samym 

swoim istnieniem świadczy o rozwoju 

kultury. (...) Jest wymownym znakiem jedności 

kolejnych pokoleń, które z różnorodności 

czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium 

kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną

 świątynią twórczego ducha ludzkiego, który 

odzwierciedla owo Boże tchnienie, jakie 

towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.” 

Jan Paweł II - czerwiec 1999 

Biblioteka Parafialna zaprasza we wtorki i czwartki w godz. 17:00 - 18:00. Księgozbiór Biblioteki liczy około 10 000 woluminów. Jest to literatura o tematyce religijnej i z różnych innych dziedzin wiedzy. Ponadto beletrystyka, powieści o tematyce psychologicznej, historycznej, sensacyjnej, a także lektury szkolne i literatura dla dzieci i młodzieży.

 

Biblioteka dysponuje ponadto niewielkim zbiorem archiwalnych numerów różnych czasopism o tematyce społecznej czy społeczno-religijnej.

© Copyright Parafia Leszczyny. Wszelkie prawa zastrzeżone

Parafia Chrystusa Króla w Leszczynach