Kancelaria - chrzest 

Sakrament chrztu:

 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jest konieczny do zbawienia.

 

Rodzice mają obowiązek słowem i przykładem formować dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego. Podobny obowiązek spoczywa na chrzestnych.

 

 

Wychowanie dziecka w wierze oznacza:

 

1) przekazanie mu podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół rzymsko-katolicki;

 

2) nauczenie dziecka modlitwy;

 

3) włączenie go w życie wspólnoty katolickiej poprzez udział we Mszy św. niedzielnej i świątecznej oraz w nabożeństwach;

 

4) posyłanie dziecka na naukę religii;

 

5) doprowadzenie go do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania;

 

6) wprowadzenie go w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijańskie.

 

 

(Odłożenie udzielenia chrztu mogłoby nastąpić jedynie wówczas, gdy zupełnie nie byłoby nadziei na to, że dziecko będzie wychowywane po katolicku).

 

 

Rodzice dziecka spełniają główną rolę w przygotowaniu do chrztu:

 

1) Obierają dla dziecka odpowiednie imię, pochodzące od Świętego, który byłby dla dziecka patronem, wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga. W przypadku nadania imienia jeszcze nieuświęconego radzi się dodanie drugiego imienia chrześcijańskiego;

 

2) Przygotowują się do świadomego udziału w obrzędzie chrztu (pomaga im w tym spotkanie z duszpasterzem, katechizm, przygotowanie przedchrzcielne);

 

3) Kupują dla dziecka świecę chrzcielną i białą szatkę;

 

4) Wybierają właściwych chrzestnych;

 

5) Zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześniej i dostarczają księdzu Odpis Aktu Urodzenia Dziecka, metrykę ślubu kościelnego - jeśli był poza parafią. Przy spisywaniu chrztu podają swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska swoich rodziców, datę i miejsce ślubu, imiona i nazwiska chrzestnych oraz ich miejsce zamieszkania. Jeśli dziecko jest spoza naszej parafii należy dostarczyć zgodę na piśmie proboszcza własnego rodziców.

 

 

Na Mszy św., podczas której dziecko otrzymuje chrzest rodzice i chrzestni powinni przystąpić do Komunii św. (jeśli rodzice nie mają przeszkód).

 

Chrztu udziela się w 2. i 4. niedzielę miesiąca o godz. 14:00 (w lipcu i sierpniu o godz. 11:30). Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej i przedłożyć odpowiednie dokumenty. Przygotowania przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w piątek o godz. 19:00 przed niedzielą chrztu.

© Copyright Parafia Leszczyny. Wszelkie prawa zastrzeżone

© Copyright Parafia Leszczyny. Wszelkie prawa zastrzeżone

© Copyright Parafia Leszczyny. Wszelkie prawa zastrzeżone

6:30 - poza wakacjami i feriami zimowymi 

7:00

18:00 - w półroczu zimowym od 1 X 

18:30 - w półroczu letnim od 1 V 

Parafia Chrystusa Króla w Leszczynach